Наукові роботи

Назва: Актуальные клинико-рентгенологические параллели при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Сборник тезисов конференции с международным участием «Современные технологии в травматологии и ортопедии», Москва, 2005. – С.349.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В.

Назва: Актуальные клинико-рентгенологические параллели при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Сборник тезисов конференции с международным участием «Современные технологии в травматологии и ортопедии», Москва, 2005. – С.349.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В.

Назва: Особенности установки чашки эндопротеза при тяжёлых поражениях тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Український медичний альманах. – 2005. – т.8. № 2 (додаток). – С.149-151.
Співавтори:Филиппенко В.А.

Назва: Пластика дефектов вертлужной впадины при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Вісник морської медицини. – 2006. – № 3. – С. 348-354.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Мезенцев В.А.

Назва: Биомеханическое обоснование пластики центральных дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2007. – Т. 8, № 1. – С. 53-55.
Співавтори: Мезенцев В.А., Яресько А.В.

Назва: Обґрунтування пластики порожнинних дефектів кульшової западини різновидами кальцій-фосфатної кераміки при цементному ендопротезуванні за допомогою тривимірної моделі кульшового суглоба.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 4. – C. 35-40.
Співавтори: Філіпенко В.А., Мітелева З.М., Мезенцев В.О., Зиман З.З., Яресько О.В.

Назва: Биомеханическое обоснование вариантов пластики дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми ендопротезування».− Вінниця, 2008. − C. 89-90.
Співавтори: Филиппенко В.А., Мезенцев В.А., Яресько А.В.

Назва: Особенности изменений в вертлужной впадине при последствиях реактивных артритов тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Літопис травматології та ортопедії. – 2008. – № 1-2. – С. 39-42.
Співавтори: Филиппенко В.А., Мезенцев В.А., Сайко В.Ю.

Назва: Спосіб артропластики порожнинного дефекту медіальної стінки кульшової западини при ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель №36307U UA, A61B17/56, 2008, бюл. №20.
Співавтори: Філіпенко В.А., Зиман З.З., Мезенцев В.О., Чепурний В.А.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях реактивных артритов.
Вихідні дані: Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2008. – № 1. – С. 31-35.
Співавтори: Филиппенко В.А., Сайко В.Ю.

Назва: Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава при последствиях реактивных артритов.
Вихідні дані: Материалы VIII съезда травматологов-ортопедов Республики Беларусь [«Развитие травматологии и ортопедии в Республике Беларусь на современном этапе»], (Минск, 16 – 17 октября 2008 г.) / М-во здравоохранения республики Беларусь, ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии». – Минск, 2008. – С. 304-306.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А.

Назва: Биомеханическое обоснование пластики дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов с последствиями реактивных артритов.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 2. – C. 19-22.
Співавтори: Филиппенко В.А., Жигун А.И., Яресько А.В.

Назва: Особливості ендопротезування хворих з наслідками реактивних артритів кульшового суглоба.
Вихідні дані: Методичні рекомендації. – Х., 2009. – 32 с.
Співавтори: Філіпенко В.А., Мітелева З.М., Мезенцев В.О.

Назва: Варианты пластики дефектов вертлужной впадины.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференційї з міжнародною участю «Сучасні технології ендопротезування колінного та кульшового суглобів». − Дніпропетровськ, 2009. − С. 14-15.
Співавтори: Жигун А.И., Мезенцев В.А., Подгайская О.А.

Назва: Пластика порожнинних кісткових дефектів гранулами кальцій-фосфатної кераміки: 10-річний досвід.
Вихідні дані: Матеріали XV з’їзду ортопедів-травматологів України.− Дніпропетровськ, 2010. − С. 32.
Співавтори: Корж М.О., Філіпенко В.А., Мезенцев В.О., Сайко В.Ю.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях реактивных артритов.
Вихідні дані: Сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов России. − Саратов, 2010. − Том I. − С. 422.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А.

Назва: Пластика костных дефектов вертлужной впадины при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Научно-практический журнал для врачей и провизоров «ARS MEDICA» травматология-ортопедия. − Минск, 2010 − № 9 (29) С. 415-417.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А., Мезенцев В.А.

Назва: Роль биомеханических и биомеханических исследова-ний в оптимизации операций эндопротезирования тазобед-ренного сустава.
Вихідні дані: Вісник СевНТУ. − 2011. № 120. − С. 70-74.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В., Акрамов В.Р.

Назва: Пластика дефектів кульшової западини під час ендопротезування при наслідках реактивних реактивних артритів кульшового суглоба.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференційї з міжнародною участю «Сучасні теоритичні та практичні аспекти трамваології та ортопедії». − Донецьк, 2011. − С. 73.
Співавтори: Філіпенко В.А., Мезенцев В.О.

Назва: Справочник ортопеда.
Вихідні дані: Под ред. Н.А.Коржа, В.А.Радченко // Справочник врача «Справочник ортопеда». − К.: ООО «Доктор-Медиа», 2011. − 378 с. − (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).
Співавтори: Колесниченко В.А., Барков А.А., Бурлака В.В., Гарбузняк И.Н., Голка Т.Г., Головина Я.А., Костерин С.Б., Мезенцев В.А., Петренко Д.Е., Подгайская О.А., Попсуйшапка К.А., Скиданов А.Г., Федотова И.Ф.

Назва: Применение современных биоматериалов для пластики костных дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2011. – № 4. – C. 24-28.
Співавтори: Филиппенко В.А., Мезенцев В.А., Ашукина Н.А.

Назва: Эндопротезирование при застарелых переломо-вывихах тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Ars medica – 2011. – № 17(53). – C. 348-352.
Співавтори: Филиппенко В.А., Жигун А.И., Танькут В.А.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе.
Вихідні дані: Ars medica – 2011. – № 17(53). – C. 352-357.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В., Жигун А.И., Акрамов В.Р.

Назва: Хирургическое лечение диспластических и опухолеподобных заболеваний проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференцій, присвяченої дню науки «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики». − Харків, 2012. − С. 159-160.

Назва: Спосіб м’якотканинної коригувально-мобілізуючої декомпресії I плесне-фалангового суглоба стопи при поперечно-розпластаній деформації (ПРД) плесневого відділу стопи.
Вихідні дані: Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України». Выпуск 33. Київ. – 2012. – С.140.
Співавтори: Яременко Д.О., Долуда Я.О.

Назва: Спосіб хірургічного лікування варусного типу поперечної розпластаності плесневого відділу (ВТПРПВ) і вальгусної деформації великого пальця стопи (ВДВПС).
Вихідні дані: Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України». Выпуск 33. Київ. – 2012. – С.141.
Співавтори: Яременко Д.О., Долуда Я.О.

Назва: Applying of combination of hydroxylapatite and femoral head autografts at total hip arthroplasty with acetabulum defects.
Вихідні дані: Abstract Book Oral Papers: Combined 33rd SIСОТ & 17th РАОА: (Orthopaedic World Conference, Dubai, United Arab Emirates) [Електронний ресурс] // 2012. – Режим доступу до матеріалів: http://www.sicot.org/resources/File/Dubai/Dubai%20Abstract%20Book%20-%20Oral%20presentations.pdf.
Співавтори: Filipenko V., Tankut O.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях переломов проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, 2013. – С. 67-68.
Співавтори: В.А.Филиппенко, Ш.А.Маруф.

Назва: Применение чашки эндопротеза тазобедренного сустава с танталовым покрытием при дефектах стенок вертлужной впадины и остеопорозе.
Вихідні дані: Материалы IX съезда травматологов-ортопедов Республики Беларусь. − Минск, 2014. − С. 260-266.
Співавтори: Н.А.Корж, В.А.Филиппенко, В.А.Танькут.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при осложнениях после проведенного остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Материалы II конгресса ортопедов и травматологов «Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и будущее». – Москва, 2014. – С. 277-278.
Співавтори: В.А.Филиппенко, А.И.Жигун, А.В.Танькут.

Назва: Роль и значение математического моделирования таза для оптимизации реконструктивных операций на тазобедренном суставе.
Вихідні дані: Вісник СевНТУ. − 2014. № 148. − С. 87-92.
Співавтори: Н.А.Корж, В.А.Филиппенко, В.А.Танькут.

Назва: Total hip arthroplasty after failed fracture fixation of proximal femur.
Вихідні дані: Abstract book of posters: XXVI SICOT Triennial World Congress combined with the 46th SBOT Annual Meeting, Rio de Janeiro, [electronic resource], 2014. – Access to materials: http://sicot.org/resources/File/Rio/Posters.pdf.

Назва: Спосіб фіксації ацетабулярного компонента у разі ендопротезування кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 89686 A61B 17/68 2014, бюл. № 8.
Співавтори: Філіпенко В.А., Жигун А.І.

Назва: Спосіб цементної фіксації ацетабулярного компонента при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба з остеопорозом.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 95232 A61F 2/34 A61F 2/36 2014, бюл. № 23.
Співавтори: Філіпенко В.А., Жигун А.І.

Назва: Математическая модель таза для расчёта его напряжённо-деформированного состояния.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 1. – C. 25-33.
Співавтори: Тяжёлов А.А., Филиппенко В.А., Яресько А.В.

Назва: Спосіб пластики посттравматичного дефекту кульшової западини при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 95932 A61B 17/56 (2006.01), A61F 2/34 (2006.01), A61F 2/36 (2006.01), 2015, бюл. № 1.
Співавтори: Філіпенко В.А., Хмизов С.О.

Назва: Кінцево-елементна модель таза.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 96034 G09B 23/28 (2006.01), G09B 23/32 (2006.01), 2015, бюл. № 1.
Співавтори: Філіпенко В.А., Тяжелов О.А., Яресько О.В.

Назва: Спосіб моделювання кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 98168 G09B 23/28 (2006.01), G09B 23/32 (2006.01), 2015, бюл. № 8.
Співавтори: Філіпенко В.А.,Тяжелов О.А., Яресько О.В.

Назва: Эндопротезирование при воспалительных заболеваниях тазобедренного сустава и их последствиях.
Вихідні дані: В книге «Эндопротезирование тазобедренного сустава» под ред. Филиппенко В.А., Коржа Н.А. – Харьков: Коллегиум, 2015. – Раздел 5. – С. 138-150.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А.

Назва: Особливості рентгенанатомічних змін кісток кульшового суглоба внаслідок травм .
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 3. – С. 55-60.
Співавтори: Філіпенко В.А., Златнік Р.В., Аконджом М.

Назва: Clinical outcome of total hip arthroplasty (THA) after iliofemoral destruction in hip dislocation.
Вихідні дані: Hip International. – 2015. – V. 25, Supplement 1. – P. 519.
Співавтори: Akonjom M., Filipenko V.

Назва: Особенности эндопротезирования пациентов с последствиями невправленных переломо- вывихов в тазобедренном суставе.
Вихідні дані: Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – № 2. – С. 28-33.
Співавтори: Филиппенко В.А., Хмызов С.А., Жигун А.И., Бондаренко С.Е., Аконджом М.

Назва: Total hip arthrosplasty (THA) after iliofemoral distraction as treatment option for sequelae of traumatic fracture-dislocation of the hip.
Вихідні дані: Abstract book of poster papers: 36th SIСОТ Orthopaedic World Congress, 17-19 September 2015, Guangzhou, China [electronic resource], 2015. – Access to materials: http://www.sicot.org/sites/default/files/images/Guangzhou/Abstract%20Book%20-%20Posters.pdf.
Співавтори: Filipenko V., Akonjom M., Khmyzov S.

Назва: Ендопротезування кульшового суглоба, після дистракції стегнової кістки за допомогою апарата зовнішньої фіксацій у хворих з наслідками травм в ділянці кульшового суглоба .
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2015. − С. 39-40.

Назва: Total hip arthroplasty after failed fracture fixation of proximal femur .
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2015. − С. 40.
Співавтори: Akonjom M.

Назва:Напряженно-деформированное состояние модели таза и тазобедренного сустава в различных фазах шага.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 106347 G09B 23/28 (2006.01), G09B 23/32 (2006.01), A61B 5/055 (2006.01), 2016, бюл. № 8.
Співавтори: Філіпенко В.А., Яресько О.В.

Назва: Спосіб моделювання таза.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 4. – C. 31-36.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Стауде В.А., Яресько О.В.

Назва: Спосіб хірургічного лікування дефектів кульшової западини при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 104705 A61B 17/56 (2006.01), 2016, бюл. № 3.
Співавтори: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Жигун А.І.

Назва: Міцність кістково-металевого блоку для різних типів поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та остеопорозу в щурів.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 1. – C. 72-77.
Співавтори: Філіпенко В.А., Карпинський М.Ю., Карпинська О.Д., Танькут В.О., Аконджом М.

Назва: Результаты клинического применения ацетабулярных компонентов с поверхностью из пористого тантала в эндопротезах при дефектах стенок вертлужной впадины и остеопорозе.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – № 1. Т. 17. – С. 19-23.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Жигун А.И., Аконджом М.

Назва: Методика установки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава в условиях остеопороза при последствиях травм.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – № 2. Т. 17. – С. 94-99.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Жигун А.И., Аконджом М.

Назва: Стан кісткової тканини у хворих з наслідками травм ділянки кульшового суглоба за результатами денситометричного дослідження.
Вихідні дані: Літопис травматології та ортопедії. – 2016. – № 1-2. – С. 134-139.
Співавтори: Филіпенко В.А., Дєдух Н.В., Танькут В.О., Ашукіна Н.О., Аконджом М.

Назва: Биомеханическое обоснование методики уплотнения стенок вертлужной впадины при эндопротезировании в условиях остеопороза.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 2. – С. 24-30.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Аконджом М., Яресько А.В.

Назва: Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава у больных после несостоятельного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Вісник морської медицини. – 2016. – № 2 (71). – С. 271-279.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Жигун А.И., Танькут А.В., Аконджом М., Кулаженко Е.В.

Назва: Математическое обоснование методики костной аутопластики стенок вертлужной впадины у больных с остеопорозом при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2016. – № 3-4. – С. 178-187.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Аконджом М., Яресько А.В.

Назва: Консенсус. Рекомендації міжнародної погоджувальної конференції з перипротезної інфекції.
Вихідні дані: Монографія, український переклад за редакцією М.О.Корж, В.А.Філіпенко. Харків «Колегіум», 2016.
Співавтори: Корж М.О., Филиппенко В.А., Танькут В.О., Жигун А.І., Мезенцев В.О., Підгайська О.О., Танькут О.В., Марущак О.П., Овчинніков О.М.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при осложнениях после остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости (тезисы).
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 3. – С. 29.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В., Аконджом М.

Назва: Эндопротезирование коленного сустава при дефектах проксимального отдела большеберцовой кости (тезисы).
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 3. – С. 30.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут А.В., Мезенцев В.А., Марущак А.П., Гетьман А.П.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях травм проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Травматология и ортопедия Центральной Азии. – 2016. – № 1. – С. 127-133.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут А.В., Аконджом М.

Назва: Diagnosis and treatement of early surgical site infection after hip arthroplasty.
Вихідні дані: Hip International. – 2016. – vol. 26, suppl. 2. – P. s43-s44.
Співавтори: Filipenko V.A., Marushchak O., Akonjom M.

Назва: Total hip arthroplasty with application of single-crystal corundum in the friction pair.
Вихідні дані: Hip International. – 2016. – vol. 26, suppl. 2. – P. s72.
Співавтори: Filipenko V.A., Tankut O., Mezentsev V., Marushchak O., Hetman A.

Назва: Cementless THA following consequences of proximal femur fractures.
Вихідні дані: Hip International. – 2016. – vol. 26, suppl. 2. – P. s62-s63.
Співавтори: Filipenko V.A., Akonjom M., Mezentsev V.

Назва: Лабораторные маркеры оценки состояния пациентов с посттравматическим коксартрозом при подготовке к эндопротезированию тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 3. – С. 73-77.
Співавтори: Филиппенко В.А., Леонтьева Ф.С.

Назва: Перипротезная инфекция: диагностика и лечение. Часть 2 (обзор литературы).
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 3. – С. 104-109.
Співавтори: Филиппенко В.А., Марущак А.П., Танькут А.В., Подгайская О.А.

Назва: Міцність кістково-металевого блока для різних типів поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та при моделюванні остеопорозу в експерименті на щурах.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 4. – С. 60-65.
Співавтори: Филиппенко В.А., Карпинський М.Ю., Жигун А.І., Танькут В.О., Аконджом М.

Назва: Биохимические и иммунологические маркеры у больных с посттравматическим асептическим некрозом головки бедренной кости и застарелыми переломовывихами в тазобедренном суставе.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 4. – С. 79-85.
Співавтори: Филиппенко В.А., Леонтьева Ф.С., Танькут В.А., Жигун А.И., Аконджом М.

Назва: Морфологічні особливості остеоінтеграції пористих танталових імплантатів у щурів.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 4. – С. 5-10.
Співавтори: Дєдух Н. В., Філіпенко В.А., Батура І. О.

Назва: Цитокиновый профиль крови у пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости.
Вихідні дані: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна медицина: актуальні питання». – Одеса, 2016. – С. 115-117.
Співавтори: Морозенко Д.В., Глебова Е.В.

Назва: Цитокины – современные иммунологические маркеры при посттравматическом коксартрозе.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання лабораторної медицини». – Харків, 2016. – С. 13.
Співавтори: Морозенко Д.В., Глебова Е.В.

Назва: Динаміка біохімічних та імунологічних маркерів у сироватці крові хворих на посттравматичний коксартроз після ендопротезування.
Вихідні дані: Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 6, випуск 4. – С. 77-80.
Співавтори: Морозенко Д.В.

Назва: The Method of Acetabular Component Installation in Total Hip Arthroplasty in Case of Osteoporosis Caused by Consequences of Traumas.
Вихідні дані: EC Orthopaedics. – 2016. – № 5.1. – P. 22-28.
Співавтори: Filipenko V, Zhigun A, Akonjom M., Badnaoui A

Назва: Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки в умовах ендопротезування в разі дефекту шийки на рівні малого вертлюга зі встановленими ніжками різного типу фіксації.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 1. – С. 34-38.
Співавтори: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Жигун А.І., Яресько О.В.

Назва: Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 2. – С. 78-83.
Співавтори: Філіпенко В.А., Хмизов С.О., Жигун А.І., Панченко А.М.

Назва: Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 3. – С. 91-98.
Співавтори: Філіпенко В.А., Стауде В.А., Мойсей А.О., Баднауі А.А.

Назва: The Mathematical Study of Using Femoral Stems with Metaphyseal and Diaphyseal Fixation Types in Defects of the Femur at the Level of the Lesser Trochanter.
Вихідні дані: EC Orthopaedics 6.4 (2017): 150-154.
Співавтори: Filipenko V, Badnaoui A, Yaresko A.

Назва: Ендопротезування кульшового суглоба у хворих з приводу посттравматичного коксартрозу.
Вихідні дані: Клінічна хірургія. – 2017. – № 8. – С. 67-69.
Співавтори: Філіпенко В.А., Жигун А.І., Марущак О.П.

Назва: Dynamics of biochemical and immunological blood markers in patients with pseudoarthrosis of the femoral neck after total hip arthroplasty.
Вихідні дані: Regulatory Mechanisms in Biosystems 2017; Vol. 8 (3): 423-426.
Співавтори: Akonjom M., Filipenko V.A., Morozenko D.V., Badnaoui A., Gliebova K.V.

Назва: Ендопротезування кульшового суглоба при посттравматичному асептичному некрозі головки стегнової кістки.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 44-45.
Співавтори: Баднауі А.А.

Назва: Особливості ендопротезування кульшового суглоба у хворих на посттравматичний коксартроз.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 46.

Назва: Використання мультимодальної аналгезії при ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 57.
Співавтори: Мойсей А.О., Лизогуб К.І.

Назва: Ендопротезування при наслідках невправлених переломо-вивихів в кульшовому суглобі.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 60.
Співавтори: Панченко А.Н., Гриценко А.В.

Назва: Реконструктивно-восстановительная хирургия тазобедренного сустава. Роль и значение трудов профессора Н.И. Кулиша в ее развитии.
Вихідні дані: Травма. – 2017. – №3. – С. 116-121.
Співавтори: Корж Н.А., Танькут В.А., Филиппенко В.А., Жигун А.И., Танькут А.В.

Назва: Остеоінтеграція з імплантатом і чинники ризику її порушень (огляд літератури).
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 4 (609). – С. 107-113.

Назва: Uncemented total hip arthroplasty in reconstruction of acetabular defects in posttraumatic osteoarthritis.
Вихідні дані: Abstracts Book JAM Sessions, 38th SICOT Orthopaedic World Congress (Cape Town, 30 November – 2 December 2017). – Cape Town, 2017. – Abstract No. 46654.
Співавтори: V. Filipenko, M. Akonjom, A. Badnaoui

Назва: Comparative analysis of osseointegration in various types of acetabular implant materials.
Вихідні дані: Abstracts book of the American Association of Hip and Knee Surgeons Annual Meeting (Dallas, Texas, November 2-5, 2017). – P. 158-2017.
Співавтори: R. Schwarzkopf, V. Filipenko, N. Dedukh.

Назва: Comparative Analysis of Osseointegration in Various Types of Acetabular Implant Materials.
Вихідні дані: AAOS 2018 Annual Meeting Adult Reconstruction Hip Poster Session II (New Orleans, Louisiana, March 6-10, 2018). P0525 — 2018.
Співавтори: Dedukh N., Filipenko V., Schwarzkopf R.

Назва: Uncemented total hip arthroplasty with reconstruction of acetabular defects in posttraumatic osteoarthritis.
Вихідні дані: 2nd world Arthroplasty Congress (Rome, Italy, April 19-21, 2018). P140.
Співавтори: Filipenko V., Badnaoui A.

Назва: Bone grafting of acetabular defects at THA in patients with dysplastic osteoarthritis of the hip.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 35. O10-398.
Співавтори: Badnaoui A., Filipenko V., Pidgaiska O., Zhigun A.

Назва: Postoperative pain management in patients older than 80 years after hip joint arthroplasty.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 139. P09-424.
Співавтори: Prudnikov Y., Navolokin M.

Назва: Uncemented diaphyseal fixed type stems in patients with pseudarthrosis of the femoral neck.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 141. P10-325.
Співавтори: Filipenko V., Prudnikov Y., Badnaoui A., Tankut O.

Назва: Preventive surgery of the hip in children with cerebral palsy.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 180. P15-591.
Співавтори: Korolkov O., Rakhman P., Rykun M., Bondarenko S., Badnaoui A.

Назва: Мультимодальна анальгезія з використанням анапірону, нестероїдних протизапальних препаратів, локальної інфільтраційної анестезії та прегабаліну в разі первинного ендопротезування кульшового суглоба.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 3. – С. 11-15.
Співавтори: Філіпенко В.А., Лізогуб М.В., Баднауі А.А., Мойсей А.О., Лізогуб К.І.

Назва: Comparative analysis of osseointegration in various types of acetabular implant materials.
Вихідні дані: HIP International. 2018 Nov;28(6):622-628.
Співавтори: Dedukh N., Filipenko V., Akonjom M., Badnaoui A. A., Schwarzkopf R.

Назва: Особенности установки чашки эндопротеза при тяжёлых поражениях тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Український медичний альманах. – 2005. – т.8. № 2 (додаток). – С.149-151.
Співавтори:Филиппенко В.А.

Назва: Пластика дефектов вертлужной впадины при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Вісник морської медицини. – 2006. – № 3. – С. 348-354.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Мезенцев В.А.

Назва: Биомеханическое обоснование пластики центральных дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2007. – Т. 8, № 1. – С. 53-55.
Співавтори: Мезенцев В.А., Яресько А.В.

Назва: Обґрунтування пластики порожнинних дефектів кульшової западини різновидами кальцій-фосфатної кераміки при цементному ендопротезуванні за допомогою тривимірної моделі кульшового суглоба.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 4. – C. 35-40.
Співавтори: Філіпенко В.А., Мітелева З.М., Мезенцев В.О., Зиман З.З., Яресько О.В.

Назва: Биомеханическое обоснование вариантов пластики дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми ендопротезування».− Вінниця, 2008. − C. 89-90.
Співавтори: Филиппенко В.А., Мезенцев В.А., Яресько А.В.

Назва: Особенности изменений в вертлужной впадине при последствиях реактивных артритов тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Літопис травматології та ортопедії. – 2008. – № 1-2. – С. 39-42.
Співавтори: Филиппенко В.А., Мезенцев В.А., Сайко В.Ю.

Назва: Спосіб артропластики порожнинного дефекту медіальної стінки кульшової западини при ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель №36307U UA, A61B17/56, 2008, бюл. №20.
Співавтори: Філіпенко В.А., Зиман З.З., Мезенцев В.О., Чепурний В.А.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях реактивных артритов.
Вихідні дані: Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2008. – № 1. – С. 31-35.
Співавтори: Филиппенко В.А., Сайко В.Ю.

Назва: Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава при последствиях реактивных артритов.
Вихідні дані: Материалы VIII съезда травматологов-ортопедов Республики Беларусь [«Развитие травматологии и ортопедии в Республике Беларусь на современном этапе»], (Минск, 16 – 17 октября 2008 г.) / М-во здравоохранения республики Беларусь, ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии». – Минск, 2008. – С. 304-306.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А.

Назва: Биомеханическое обоснование пластики дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов с последствиями реактивных артритов.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 2. – C. 19-22.
Співавтори: Филиппенко В.А., Жигун А.И., Яресько А.В.

Назва: Особливості ендопротезування хворих з наслідками реактивних артритів кульшового суглоба.
Вихідні дані: Методичні рекомендації. – Х., 2009. – 32 с.
Співавтори: Філіпенко В.А., Мітелева З.М., Мезенцев В.О.

Назва: Варианты пластики дефектов вертлужной впадины.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференційї з міжнародною участю «Сучасні технології ендопротезування колінного та кульшового суглобів». − Дніпропетровськ, 2009. − С. 14-15.
Співавтори: Жигун А.И., Мезенцев В.А., Подгайская О.А.

Назва: Пластика порожнинних кісткових дефектів гранулами кальцій-фосфатної кераміки: 10-річний досвід.
Вихідні дані: Матеріали XV з’їзду ортопедів-травматологів України.− Дніпропетровськ, 2010. − С. 32.
Співавтори: Корж М.О., Філіпенко В.А., Мезенцев В.О., Сайко В.Ю.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях реактивных артритов.
Вихідні дані: Сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов России. − Саратов, 2010. − Том I. − С. 422.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А.

Назва: Пластика костных дефектов вертлужной впадины при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Научно-практический журнал для врачей и провизоров «ARS MEDICA» травматология-ортопедия. − Минск, 2010 − № 9 (29) С. 415-417.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А., Мезенцев В.А.

Назва: Роль биомеханических и биомеханических исследова-ний в оптимизации операций эндопротезирования тазобед-ренного сустава.
Вихідні дані: Вісник СевНТУ. − 2011. № 120. − С. 70-74.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В., Акрамов В.Р.

Назва: Пластика дефектів кульшової западини під час ендопротезування при наслідках реактивних реактивних артритів кульшового суглоба.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференційї з міжнародною участю «Сучасні теоритичні та практичні аспекти трамваології та ортопедії». − Донецьк, 2011. − С. 73.
Співавтори: Філіпенко В.А., Мезенцев В.О.

Назва: Справочник ортопеда.
Вихідні дані: Под ред. Н.А.Коржа, В.А.Радченко // Справочник врача «Справочник ортопеда». − К.: ООО «Доктор-Медиа», 2011. − 378 с. − (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).
Співавтори: Колесниченко В.А., Барков А.А., Бурлака В.В., Гарбузняк И.Н., Голка Т.Г., Головина Я.А., Костерин С.Б., Мезенцев В.А., Петренко Д.Е., Подгайская О.А., Попсуйшапка К.А., Скиданов А.Г., Федотова И.Ф.

Назва: Применение современных биоматериалов для пластики костных дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2011. – № 4. – C. 24-28.
Співавтори: Филиппенко В.А., Мезенцев В.А., Ашукина Н.А.

Назва: Эндопротезирование при застарелых переломо-вывихах тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Ars medica – 2011. – № 17(53). – C. 348-352.
Співавтори: Филиппенко В.А., Жигун А.И., Танькут В.А.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе.
Вихідні дані: Ars medica – 2011. – № 17(53). – C. 352-357.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В., Жигун А.И., Акрамов В.Р.

Назва: Хирургическое лечение диспластических и опухолеподобных заболеваний проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференцій, присвяченої дню науки «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики». − Харків, 2012. − С. 159-160.

Назва: Спосіб м’якотканинної коригувально-мобілізуючої декомпресії I плесне-фалангового суглоба стопи при поперечно-розпластаній деформації (ПРД) плесневого відділу стопи.
Вихідні дані: Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України». Выпуск 33. Київ. – 2012. – С.140.
Співавтори: Яременко Д.О., Долуда Я.О.

Назва: Спосіб хірургічного лікування варусного типу поперечної розпластаності плесневого відділу (ВТПРПВ) і вальгусної деформації великого пальця стопи (ВДВПС).
Вихідні дані: Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України». Выпуск 33. Київ. – 2012. – С.141.
Співавтори: Яременко Д.О., Долуда Я.О.

Назва: Applying of combination of hydroxylapatite and femoral head autografts at total hip arthroplasty with acetabulum defects.
Вихідні дані: Abstract Book Oral Papers: Combined 33rd SIСОТ & 17th РАОА: (Orthopaedic World Conference, Dubai, United Arab Emirates) [Електронний ресурс] // 2012. – Режим доступу до матеріалів: http://www.sicot.org/resources/File/Dubai/Dubai%20Abstract%20Book%20-%20Oral%20presentations.pdf.
Співавтори: Filipenko V., Tankut O.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях переломов проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-травматологів України. – Харків, 2013. – С. 67-68.
Співавтори: В.А.Филиппенко, Ш.А.Маруф

Назва: Применение чашки эндопротеза тазобедренного сустава с танталовым покрытием при дефектах стенок вертлужной впадины и остеопорозе.
Вихідні дані: Материалы IX съезда травматологов-ортопедов Республики Беларусь. − Минск, 2014. − С. 260-266.
Співавтори: Н.А.Корж, В.А.Филиппенко, В.А.Танькут.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при осложнениях после проведенного остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Материалы II конгресса ортопедов и травматологов «Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и будущее». – Москва, 2014. – С. 277-278.
Співавтори: В.А.Филиппенко, А.И.Жигун, А.В.Танькут.

Назва: Роль и значение математического моделирования таза для оптимизации реконструктивных операций на тазобедренном суставе.
Вихідні дані: Вісник СевНТУ. − 2014. № 148. − С. 87-92.
Співавтори: Н.А.Корж, В.А.Филиппенко, В.А.Танькут.

Назва: Total hip arthroplasty after failed fracture fixation of proximal femur.
Вихідні дані: Abstract book of posters: XXVI SICOT Triennial World Congress combined with the 46th SBOT Annual Meeting, Rio de Janeiro, [electronic resource], 2014. – Access to materials: http://sicot.org/resources/File/Rio/Posters.pdf.

Назва: Спосіб фіксації ацетабулярного компонента у разі ендопротезування кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 89686 A61B 17/68 2014, бюл. № 8.
Співавтори: Філіпенко В.А., Жигун А.І.

Назва: Спосіб цементної фіксації ацетабулярного компонента при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба з остеопорозом.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 95232 A61F 2/34 A61F 2/36 2014, бюл. № 23.
Співавтори: Філіпенко В.А., Жигун А.І.

Назва: Математическая модель таза для расчёта его напряжённо-деформированного состояния.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 1. – C. 25-33.
Співавтори: Тяжёлов А.А., Филиппенко В.А., Яресько А.В.

Назва: Спосіб пластики посттравматичного дефекту кульшової западини при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 95932 A61B 17/56 (2006.01), A61F 2/34 (2006.01), A61F 2/36 (2006.01), 2015, бюл. № 1.
Співавтори: Філіпенко В.А., Хмизов С.О.

Назва: Кінцево-елементна модель таза.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 96034 G09B 23/28 (2006.01), G09B 23/32 (2006.01), 2015, бюл. № 1.
Співавтори: Філіпенко В.А., Тяжелов О.А., Яресько О.В.

Назва: Спосіб моделювання кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 98168 G09B 23/28 (2006.01), G09B 23/32 (2006.01), 2015, бюл. № 8.
Співавтори: Філіпенко В.А.,Тяжелов О.А., Яресько О.В.

Назва: Эндопротезирование при воспалительных заболеваниях тазобедренного сустава и их последствиях.
Вихідні дані: В книге «Эндопротезирование тазобедренного сустава» под ред. Филиппенко В.А., Коржа Н.А. – Харьков: Коллегиум, 2015. – Раздел 5. – С. 138-150.
Співавтори: Корж Н.А., Филиппенко В.А.

Назва: Особливості рентгенанатомічних змін кісток кульшового суглоба внаслідок травм .
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 3. – С. 55-60.
Співавтори: Філіпенко В.А., Златнік Р.В., Аконджом М.

Назва: Clinical outcome of total hip arthroplasty (THA) after iliofemoral destruction in hip dislocation.
Вихідні дані: Hip International. – 2015. – V. 25, Supplement 1. – P. 519.
Співавтори: Akonjom M., Filipenko V.

Назва: Особенности эндопротезирования пациентов с последствиями невправленных переломо- вывихов в тазобедренном суставе.
Вихідні дані: Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – № 2. – С. 28-33.
Співавтори: Филиппенко В.А., Хмызов С.А., Жигун А.И., Бондаренко С.Е., Аконджом М.

Назва: Total hip arthrosplasty (THA) after iliofemoral distraction as treatment option for sequelae of traumatic fracture-dislocation of the hip.
Вихідні дані: Abstract book of poster papers: 36th SIСОТ Orthopaedic World Congress, 17-19 September 2015, Guangzhou, China [electronic resource], 2015. – Access to materials: http://www.sicot.org/sites/default/files/images/Guangzhou/Abstract%20Book%20-%20Posters.pdf.
Співавтори: Filipenko V., Akonjom M., Khmyzov S.

Назва: Ендопротезування кульшового суглоба, після дистракції стегнової кістки за допомогою апарата зовнішньої фіксацій у хворих з наслідками травм в ділянці кульшового суглоба.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2015. − С. 39-40.

Назва: Total hip arthroplasty after failed fracture fixation of proximal femur.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2015. − С. 40.
Співавтори: Akonjom M.

Назва: Напряженно-деформированное состояние модели таза и тазобедренного сустава в различных фазах шага.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 106347 G09B 23/28 (2006.01), G09B 23/32 (2006.01), A61B 5/055 (2006.01), 2016, бюл. № 8.
Співавтори: Філіпенко В.А., Яресько О.В.

Назва: Спосіб моделювання таза.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2015. – № 4. – C. 31-36.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Стауде В.А., Яресько О.В.

Назва: Спосіб хірургічного лікування дефектів кульшової западини при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Патент на корисну модель № 104705 A61B 17/56 (2006.01), 2016, бюл. № 3.
Співавтори: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Жигун А.І.

Назва: Міцність кістково-металевого блоку для різних типів поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та остеопорозу в щурів.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 1. – C. 72-77.
Співавтори: Філіпенко В.А., Карпинський М.Ю., Карпинська О.Д., Танькут В.О., Аконджом М.

Назва: Результаты клинического применения ацетабулярных компонентов с поверхностью из пористого тантала в эндопротезах при дефектах стенок вертлужной впадины и остеопорозе.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – № 1. Т. 17. – С. 19-23.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Жигун А.И., Аконджом М.

Назва: Методика установки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава в условиях остеопороза при последствиях травм.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – № 2. Т. 17. – С. 94-99.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Жигун А.И., Аконджом М.

Назва: Стан кісткової тканини у хворих з наслідками травм ділянки кульшового суглоба за результатами денситометричного дослідження.
Вихідні дані: Літопис травматології та ортопедії. – 2016. – № 1-2. – С. 134-139.
Співавтори: Филіпенко В.А., Дєдух Н.В., Танькут В.О., Ашукіна Н.О., Аконджом М.

Назва: Биомеханическое обоснование методики уплотнения стенок вертлужной впадины при эндопротезировании в условиях остеопороза.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 2. – С. 24-30.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Аконджом М., Яресько А.В.

Назва: Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава у больных после несостоятельного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Вісник морської медицини. – 2016. – № 2 (71). – С. 271-279.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Жигун А.И., Танькут А.В., Аконджом М., Кулаженко Е.В.

Назва: Математическое обоснование методики костной аутопластики стенок вертлужной впадины у больных с остеопорозом при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2016. – № 3-4. – С. 178-187.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Аконджом М., Яресько А.В.

Назва: Консенсус. Рекомендації міжнародної погоджувальної конференції з перипротезної інфекції.
Вихідні дані: Монографія, український переклад за редакцією М.О.Корж, В.А.Філіпенко. Харків «Колегіум», 2016.
Співавтори: Корж М.О., Филиппенко В.А., Танькут В.О., Жигун А.І., Мезенцев В.О., Підгайська О.О., Танькут О.В., Марущак О.П., Овчинніков О.М.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при осложнениях после остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости (тезисы).
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 3. – С. 29.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут В.А., Танькут А.В., Аконджом М.

Назва: Эндопротезирование коленного сустава при дефектах проксимального отдела большеберцовой кости (тезисы).
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 3. – С. 30.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут А.В., Мезенцев В.А., Марущак А.П., Гетьман А.П.

Назва: Эндопротезирование тазобедренного сустава при последствиях травм проксимального отдела бедренной кости.
Вихідні дані: Травматология и ортопедия Центральной Азии. – 2016. – № 1. – С. 127-133.
Співавтори: Филиппенко В.А., Танькут А.В., Аконджом М.

Назва: Diagnosis and treatement of early surgical site infection after hip arthroplasty.
Вихідні дані: Hip International. – 2016. – vol. 26, suppl. 2. – P. s43-s44.
Співавтори: Filipenko V.A., Marushchak O., Akonjom M.

Назва: Total hip arthroplasty with application of single-crystal corundum in the friction pair.
Вихідні дані: Hip International. – 2016. – vol. 26, suppl. 2. – P. s72.
Співавтори: Filipenko V.A., Tankut O., Mezentsev V., Marushchak O., Hetman A.

Назва: Cementless THA following consequences of proximal femur fractures.
Вихідні дані: Hip International. – 2016. – vol. 26, suppl. 2. – P. s62-s63.
Співавтори: Filipenko V.A., Akonjom M., Mezentsev V.

Назва: Лабораторные маркеры оценки состояния пациентов с посттравматическим коксартрозом при подготовке к эндопротезированию тазобедренного сустава.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 3. – С. 73-77.
Співавтори: Филиппенко В.А., Леонтьева Ф.С.

Назва: Перипротезная инфекция: диагностика и лечение. Часть 2 (обзор литературы).
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 3. – С. 104-109.
Співавтори: Филиппенко В.А., Марущак А.П., Танькут А.В., Подгайская О.А.

Назва: Міцність кістково-металевого блока для різних типів поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та при моделюванні остеопорозу в експерименті на щурах.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 4. – С. 60-65.
Співавтори: Филиппенко В.А., Карпинський М.Ю., Жигун А.І., Танькут В.О., Аконджом М.

Назва: Биохимические и иммунологические маркеры у больных с посттравматическим асептическим некрозом головки бедренной кости и застарелыми переломовывихами в тазобедренном суставе.
Вихідні дані: Травма. – 2016. – Т. 17, № 4. – С. 79-85.
Співавтори: Филиппенко В.А., Леонтьева Ф.С., Танькут В.А., Жигун А.И., Аконджом М.

Назва: Морфологічні особливості остеоінтеграції пористих танталових імплантатів у щурів.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – № 4. – С. 5-10.
Співавтори: Дєдух Н. В., Філіпенко В.А., Батура І. О.

Назва: Цитокиновый профиль крови у пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости.
Вихідні дані: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна медицина: актуальні питання». – Одеса, 2016. – С. 115-117.
Співавтори: Морозенко Д.В., Глебова Е.В.

Назва: Цитокины – современные иммунологические маркеры при посттравматическом коксартрозе.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання лабораторної медицини». – Харків, 2016. – С. 13.
Співавтори: Морозенко Д.В., Глебова Е.В.

Назва: Динаміка біохімічних та імунологічних маркерів у сироватці крові хворих на посттравматичний коксартроз після ендопротезування.
Вихідні дані: Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 6, випуск 4. – С. 77-80.
Співавтори: Морозенко Д.В.

Назва: The Method of Acetabular Component Installation in Total Hip Arthroplasty in Case of Osteoporosis Caused by Consequences of Traumas.
Вихідні дані: EC Orthopaedics. – 2016. – № 5.1. – P. 22-28.
Співавтори: Filipenko V, Zhigun A, Akonjom M., Badnaoui A.

Назва: Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки в умовах ендопротезування в разі дефекту шийки на рівні малого вертлюга зі встановленими ніжками різного типу фіксації.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 1. – С. 34-38.
Співавтори: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Жигун А.І., Яресько О.В.

Назва: Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 2. – С. 78-83.
Співавтори: Філіпенко В.А., Хмизов С.О., Жигун А.І., Панченко А.М.

Назва: Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 3. – С. 91-98.
Співавтори: Філіпенко В.А., Стауде В.А., Мойсей А.О., Баднауі А.А.

Назва: The Mathematical Study of Using Femoral Stems with Metaphyseal and Diaphyseal Fixation Types in Defects of the Femur at the Level of the Lesser Trochanter.
Вихідні дані: EC Orthopaedics 6.4 (2017): 150-154.
Співавтори: Filipenko V, Badnaoui A, Yaresko A.

Назва: Ендопротезування кульшового суглоба у хворих з приводу посттравматичного коксартрозу.
Вихідні дані: Клінічна хірургія. – 2017. – № 8. – С. 67-69.
Співавтори: Філіпенко В.А., Жигун А.І., Марущак О.П.

Назва: Dynamics of biochemical and immunological blood markers in patients with pseudoarthrosis of the femoral neck after total hip arthroplasty.
Вихідні дані: Regulatory Mechanisms in Biosystems 2017; Vol. 8 (3): 423-426.
Співавтори: Akonjom M., Filipenko V.A., Morozenko D.V., Badnaoui A., Gliebova K.V.

Назва: Ендопротезування кульшового суглоба при посттравматичному асептичному некрозі головки стегнової кістки.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 44-45.
Співавтори: Баднауі А.А.

Назва: Особливості ендопротезування кульшового суглоба у хворих на посттравматичний коксартроз.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 46.

Назва: Використання мультимодальної аналгезії при ендопротезуванні кульшового суглоба.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 57.
Співавтори: Мойсей А.О., Лизогуб К.І.

Назва: Ендопротезування при наслідках невправлених переломо-вивихів в кульшовому суглобі.
Вихідні дані: Матеріали науково-практичної конференції (для молодих вчених) «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології». − Чернігів, 2017. − С. 60.
Співавтори: Панченко А.Н., Гриценко А.В.

Назва: Реконструктивно-восстановительная хирургия тазобедренного сустава. Роль и значение трудов профессора Н.И. Кулиша в ее развитии.
Вихідні дані: Травма. – 2017. – №3. – С. 116-121.
Співавтори: Корж Н.А., Танькут В.А., Филиппенко В.А., Жигун А.И., Танькут А.В.

Назва: Остеоінтеграція з імплантатом і чинники ризику її порушень (огляд літератури).
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 4 (609). – С. 107-113.

Назва: Uncemented total hip arthroplasty in reconstruction of acetabular defects in posttraumatic osteoarthritis.
Вихідні дані: Abstracts Book JAM Sessions, 38th SICOT Orthopaedic World Congress (Cape Town, 30 November – 2 December 2017). – Cape Town, 2017. – Abstract No. 46654.
Співавтори: V. Filipenko, M. Akonjom, A. Badnaoui.

Назва: Comparative analysis of osseointegration in various types of acetabular implant materials.
Вихідні дані: Abstracts book of the American Association of Hip and Knee Surgeons Annual Meeting (Dallas, Texas, November 2-5, 2017). – P. 158-2017.
Співавтори: R. Schwarzkopf, V. Filipenko, N. Dedukh.

Назва: Comparative Analysis of Osseointegration in Various Types of Acetabular Implant Materials.
Вихідні дані: AAOS 2018 Annual Meeting Adult Reconstruction Hip Poster Session II (New Orleans, Louisiana, March 6-10, 2018). P0525 — 2018.
Співавтори: Dedukh N., Filipenko V., Schwarzkopf R.

Назва: Uncemented total hip arthroplasty with reconstruction of acetabular defects in posttraumatic osteoarthritis.
Вихідні дані: 2nd world Arthroplasty Congress (Rome, Italy, April 19-21, 2018). P140.
Співавтори: Filipenko V., Badnaoui A.

Назва: Bone grafting of acetabular defects at THA in patients with dysplastic osteoarthritis of the hip.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 35. O10-398.
Співавтори: Badnaoui A., Filipenko V., Pidgaiska O., Zhigun A.

Назва: Postoperative pain management in patients older than 80 years after hip joint arthroplasty.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 139. P09-424.
Співавтори: Prudnikov Y., Navolokin M.

Назва: Uncemented diaphyseal fixed type stems in patients with pseudarthrosis of the femoral neck.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 141. P10-325.
Співавтори: Filipenko V., Prudnikov Y., Badnaoui A., Tankut O.

Назва: Preventive surgery of the hip in children with cerebral palsy.
Вихідні дані: Abstracts from the 13th Congress of the European Hip Society 20–22 September 2018, The Hague, Netherlands. Hip International 2018, vol. 28 (IS), P. 180. P15-591.
Співавтори: Korolkov O., Rakhman P., Rykun M., Bondarenko S., Badnaoui A.

Назва: Мультимодальна анальгезія з використанням анапірону, нестероїдних протизапальних препаратів, локальної інфільтраційної анестезії та прегабаліну в разі первинного ендопротезування кульшового суглоба.
Вихідні дані: Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 3. – С. 11-15.
Співавтори: Філіпенко В.А., Лізогуб М.В., Баднауі А.А., Мойсей А.О., Лізогуб К.І.

Назва: Comparative analysis of osseointegration in various types of acetabular implant materials.
Вихідні дані: HIP International. 2018 Nov;28(6):622-628.
Співавтори: Dedukh N., Filipenko V., Akonjom M., Badnaoui A. A., Schwarzkopf R.